Så här går det till med ROT-avdrag hos VVS-Huset

Som privatkund hos VVS-Huset kan du nyttja möjligheten till skattereduktion för ROT-arbeten. Det innebär att du i de flesta fall bara behöver betala en del av arbetskostnaden för reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad på din fastighet.

För närvarandeär ROT-avdraget 30% av arbetskostnaden

Från och med den 1 juli 2009 ska entreprenören dra av ROT-avdraget direkt på fakturan. Företaget får sedan begära att få det avdragna beloppet från Skatteverket. Det du som kund behöver göra är säga till oss att ni vill utnyttja ROT-avdraget, samt lämna personnummer och fastighetsbeteckning, så sköter vi resten. Om Skatteverket i någon omfattning nekar till utbetalning har vi rätt att kräva kunden på motsvarande belopp. Vi tar då ut en administrationsavgift på 500 kr. Reglerna för ROT-avdrag framgår av Skatteverkets hemsida.

Villkor för rot- och rutavdrag

  • Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Den du anlitar får inte vara närstående till dig.
  • Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag.
  • Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

  • VVS-Huset fakturerar dig den totala nedlagda kostnaden minus det aktuella ROT-avdraget för arbetskostnaden. Arbetskostnaden är specificerad på fakturan.
  • Om Skatteverket inte godkänner ditt avdrag kommer VVS-Huset att fakturera dig återstående delen av arbetskostnaden samt en administrativ kostnad om 500 kr.
  • För administration av ROT-avdrag fakturerar VVS-Huset 250 kronor. 
IMG