Referenser

Med över 80 år i branschen har vi många projekt bakom oss. Här har vi samlat några som visar vad vi har gjort och vad vi också kan hjälpa dig med.


Primär Fastighetsförvaltning, Fastighetstekniker

Jag anlitar många firmor och finner att återkoppling är i princip obefintlig på de flesta bolagen men där har VVS-Huset briljerat. Efter ett utfört arbete har dem hört av sig utan att jag själv har behövt att följa upp och jag är lika nöjd med deras vänliga bemanning som jag är med deras kvalitet på utfört arbete.

Sanering av legionella i hyresfastighet i Landskrona

Efter att en hyresgäst insjuknat tog vi prover och höga halterna av legionellabakterier upptäcktes i tappvattnet. Fastigheten sanerades genom åtgärder på ledningssystemet och 70-80 gradigt vatten spolades genom ledningarna. Provtagningar gjordes efter åtgärderna för att verifiera att legionellabakterierna var borta.

Sanering av legionella på Burlövsbadet

Efter ett klorgasutsläpp på badet upptäcktes de höga halterna av legionellabakterier i duscharna. Badet sanerades genom att 70-80 gradigt vatten spolades genom ledningarna. Legionellabakterier är en typ av bakterier som normalt förekommer i exempelvis sjöar och vattendrag men de finns också i varmvattensystem. Bakterierna växer till om vattnet står stilla eller om vattentemperaturen är för låg. Bakterien kan orsaka legionärssjuka som är en typ av lunginflammation. Bakterierna sprids vanligen med mycket små vattendroppar, aerosol via duschmunstycken eller luftkonditioneringsanläggningar.
Källa: Nationalencyklopedin NE

Nybyggnad av flerbostadshus i Anderslöv

VVS-arbetet i två nybyggda punkthus i Anderslöv. Vi gör allt VVS-arbete från grund till full funktion.

Fd Tvättman, Strömgatan 4/Lundavägen 144 Malmö – Wanaka

VVS-arbete i samband med renovering för restaurang. Installation av fjärrvärme samt omläggning av kall- och varmvattenstammar.

Bergengrens Fastigheter

Stambyte i hyresfastigheter och löpande service samt anpassningar av lokaler.

Renovering av gamla möllebostaden på Kronetorps Mölla

Kronetorps mölla är en fungerande holländarekvarn. Den byggdes 1841 och ägs sedan 1976 av Burlövs kommun. Möllan är kulturskyddad och byggnadsminnesförklarad sedan 1971. VVS-varuhuset renoverade Möllebostaden.

IMG