Gas

VVS-Huset är behörig installatör på naturgasnätet som täcker stora delar av Skåne däribland i Malmö, Lund, Trelleborg och Landskrona där vi är verksamma.

Vi utför nydragningar, ändringar och proppningar av gasrör inom fastigheten. Dessutom kan våra behöriga montörer hjälpa dig med nyinstallation och service av gaspannor Som behörig gasinstallatör är VVS-Huset skyldiga att dokumentera och anmäla våra gasarbeten till Weum, Öresundskraft Tänk på att inga gasarbeten får utföras utan behörighet.